SPOR möten 2018

Datum för SPOR användarmöten 2018 är planerade,

2018-03-16 och 2019-10-19

PAKUVA workshop 2018-02-02

Finns inom kort i en möteskalender som visas på hemsidan.