SPOR samlar information/data om vården i samband med en operation. Sammanställd information om utvalda områden presenteras som färdiga rapporter. Du som patient kommer inom kort att kunna följa dessa rapporter på hemsidan.